2012 SORENTO LX 3RD ROW SEAT, DVD, 77K MILES $
2012 Sorento LX 3rd Row Seat, DVD, 77K miles $17,900 T2178A Bobby Wood Used Cars 101 S Highway 11 West Union 638-7845