99 TOYOTA TACOMA PRERUNNER 233K MI., ONLY $4,200!
99 Toyota Tacoma PRERUNNER 233K mi., Only $4,200! Pete's Auto 402 Oak St. Seneca 882-1467