11 TOYOTA AVALON 55K MILES $19,000 PETE'S AUTO 40
11 Toyota Avalon 55K miles $19,000 Pete's Auto 402 Oak Street Seneca 882-1467