2005 YAMAHA VSTAR 1100 CLEMSON ORANGE & PURPLE,
2005 Yamaha VStar 1100 Clemson Orange & Purple, 12,460 mi., CHROME! - $3,900! New Horizons Motorcycles! 615 W North 1st street 864-973-8462.